Türkçe English
Urallar A.Ş.
  Ana Sayfa Ürünlerimiz Fiyat Listesi Bilgi Odası Basın Odası İletişim
ÜRÜNLERİMİZ
URALLAR FACEBOOK
Urallar Facebook'ta
HAVA DURUMU

» BUHAR SEPARATÖRÜ - PN 25SPR 25
BUHAR SEPARATÖRÜ - PN 25
STEAM SEPARATOR - PN 25
Özellikler / Main Features:
AYVAZ SPR 25 Separatörler, yüksek rand›manl›, de¤ißken
buhar h›zlar› ve maksimum 25 bar’a kadar çal›ßan
hatlarda separasyon verimini korumak için özel olarak
tasarlanm›ßlard›r. Bu ürün proses sistemleri için paslanmaz
çelikten özel olarak üretilebilir.
Avantajlar:
Üretkenli¤i ve üretim kalitesini artt›r›r
Bak›m maliyeti ve duruß zaman›n› azalt›r
Buhar ve hava sistemlerindeki tesis ve kontrol vanalar›n›n
ömrünü uzat›r.
Koç darbesi hasar›n› ve bunun sebebiyet verece¤i
bak›m masraflar›n› ortadan kald›r›r.
Basit, sa¤lam tasar›m› bak›m gerektirmez.
Geniß malzeme ve ba¤lant› seçimi.
Buhar, hava veya gaz›n net ölçülmesini sa¤lar.
(Ak›ß sayaçlar›n› korumak için kullan›ld›¤›nda)
Application: Suitable for air, gas and steam applications
were the entrained liquid load does not exeed 40%
(by weight) of the separator’s maximum gas flow
capacity. This is a traditional looking separator and
many engineers simply prefer this configuration because
they are accustomed to it.
Performance: The Wright-Austin Type T entrainment
separator, when properly sized, installad and drained,
will remove 99% of all liquid droplet and solid particle
entrainment where the droplet and/or particle size
equals or exeeds 10 microns.
Operation: Moisture-laden gas enters the inlet of the
separator where it is deflected in a centrifugal downward
motion. The entrained moisture is thrown to the outer
wall and separated by a reduction in velocity. The
separated liquid falls below the “Vortex Containment
Plate” (VCP) where it cannot be re-entrained. Dry, clean
exit gas is drawn from the vessel center and it flows
upward through the outlet of the separator.
ASME Code Construction: These type T separators
are of welded steel construction in accordance with
section 8. Division 1 of the ASME Code for unfired
pressure vessels. Inlet and outlet connections can be
rotated radially upon request.
•••

•••
ÇALIÞMA ÞARTLARI / OPERATING CONDITIONS
Max. Çal›ßma S›cakl›¤›
Max. Working Temp.
(°C)
Max. Çal›ßma Bas›nc›
Max. Working Pressure
(bar)
228
217
50
25 (Buhar / Steam)
21 (Buhar / Steam)
17 ( Hava / Air)
DN
15 - 80
100 - 150
15 - 150
Malzeme
Material
Ba¤lant›
Connection
Karbon çelik
Paslanmaz çelik
Carbon steel
Stainless steel
Flanßl›
Flanged
PN 25 (DIN 2567)
DN
15 - 20 - 25
32 - 40 - 50
65 - 80 - 100
125 - 150 - 200

  Urallar Insaat Taah. TiC. A.S. 2010 © Tüm haklari Saklidir. Kullanilan görseller ve metinler, Urallar Insaat Firmasinin izni alinmadan kullanilamaz.
Sultan Orhan mah. 1175 Sok. No:6 Gebze -/Kocaeli Tel : +90 (262) 644 8727 Pbx Tel : +90 (262) 644 URAS Pbx Fax : +90 (262) 644 81 09
Güncelleme: Özgür Çelik